PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Návod k vyplnění žádosti

Návod na vyplnění elektronické žádosti (přihlášky)

 

 1. Než začnete vyplňovat, musíte mít dostupnou e-mailovou adresu. V případě, že ji nemáte, obraťte se na vybranou mateřskou školu s žádostí o pomoc.
 2. Nová registrace/Přihlášení
  • Zaregistrujte se svým e-mailem. Po odeslání registrace musíte otevřít uvedený e-mail a podle uvedených pokynů dokončit registraci.
  • V případě, že jste již zaregistrováni z minulých let, tak se přihlaste.
  • Při vyplňování žádosti dodržujte požadovaný formát, např. Jiří Novák (špatně – jiri novak, JIŘÍ NOVÁK).
  • ID DS vyplňuje zákonný zástupce pouze má-li datovou schránku zřízenou.
  • Data narození uvádějte výhradně pomocí nabízeného kalendáře.
  • Údaje o uživateli = údaje o zákonném zástupci, který podává žádost.
  • Údaje o druhém zákonném zástupci nejsou povinné, přesto doporučujeme údaje vyplnit.
  • Po vyplnění údajů o dítěti ukončete registraci nebo můžete pokračovat v přihlašování dalšího dítěte.
 3. Vyberte si mateřskou školu, kde chcete požádat o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
 4. Vyplňte Žádost, kterou je třeba odeslat elektronicky nejpozději 1. května 2024, 23:59 hodin.
 5. Vytiskněte Žádost, ve které vám bude přiděleno registrační číslo
  Nezapomeňte, že nedílnou součástí Žádosti při doručování je doložení řádného očkování.
 6. Ve sloupci „Stav žádosti“ vyberte způsob doručení Žádosti.
 7. V případě, že žádáte o přijetí ve více MŠ, označte tu, kterou preferujete.
 8. Po přijetí dítěte do MŠ vytiskněte ze systému i zápisový lístek a odevzdejte jej do vámi zvolené MŠ.